MENU

Úvodní slovo
Obsah stránek
  I.   Pomoc v nouzi
  II.  2 x měř, ať se nenadřeš
  III. Obrázkový servis
  IV. Z pecky do květináče
  V.  Osvěta
  VI. Luskoviny trochu jinak
  VII. Kontakt

        LUSKOVINY TROCHU JINAK

 MOŽNOSTI POPULARIZACE PĚSTOVÁNÍ TRADIČNÍCH I MÉNĚ ČASTÝCH
       LUSKOVIN A LUŠTĚNIN NA ÚZEMÍ NAŠÍ REPUBLIKY

  Pokus s pěstováním různých luskovin na několika místech v Čechách

    1. Historie pěstování v minulém století  
    2. Pohled do dávné historie           
    3. Charakteristika pěstovaných druhů  
    4. Pěstitelská charakteristika          
    5. Metodika pokusu                                     
    6. Výsledky                        
    7. Závěrečné shrnutí                 
    8. Literatura
   >>> Diplomová práce - Luskoviny trochu jinak <<<