MENU

Úvodní slovo
Obsah stránek
  I.   Pomoc v nouzi
  II.  2 x měř, ať se nenadřeš
  III. Obrázkový servis
  IV. Z pecky do květináče
  V.  Osvěta
  VI. Luskoviny trochu jinak
  VII. Kontakt


        OSVĚTA

  Téměř 20 let se pohybuji ve světě pokojových, subtropických květin, letniček, trvalek, trav, 
stromů, množení rostlin, méně známých užitkových rostlin, ovoce a zeleniny. Nějakou dobu jsem 
o těchto věcech učil na střední škole, dělal průvodce sbírkami botanické zahrady.
  
  Mohu pro Vás připravit přednášku doprovázenou promítáním diapozitivů nebo snímků z CD, 
podle toho jakou techniku vlastníte. Je možné dohodnout se i na tom, že přivezu živý materiál 
potřebný k přednášce (listy, větvičky, plody,...), vše dle tématu zadání. Vzor přednášky 
s obrázky je v předchozí kapitole.
  
  Osvědčenou metodou je tento postup: kontakt – zadání tématu a délky vystoupení – termín 
přednášky (alespoň 21 dnů předem) a místo – návrh přednášky z mé strany – odsouhlasení, 
popř.změny – realizace v místě.   
  
  Termín tří týdnů je pro mne nezbytný, abych si udělal čas.