MENU

Úvodní slovo
Obsah stránek
  I.   Pomoc v nouzi
  II.  2 x měř, ať se nenadřeš
  III. Obrázkový servis
  IV. Z pecky do květináče
  V.  Osvěta
  VI. Luskoviny trochu jinak
  VII. Kontakt


        2 x měř, ať se nenadřeš - ORIENTACE V ZAHRADĚ

  Je možné říci, že dnes ubývá zahrádkářů organizovaných ve svazu. Nicméně počet rodin, 
které nabývají nové pozemky, které budou muset obdělávat, roste. S každým novým rodinným 
domkem přichází na svět potenciální nadšenec pro zeleň kolem sebe. Přibývají lidé, kteří si 
chtějí vypěstovat zaručeně biologicky hodnotné potraviny a nemají dostatečný přehled nebo 
čas na studium problémů. Mají ale schopnost vše udělat podle podrobného kuchařského
předpisu.     
  
  Podle situace Vám mohu pomoci s „aranžmá“ zahrady. Ne z pozice architekta, ale člověka, 
který jede na stejné lodi, ale o trochu déle a ví, jak držet pádlo, aby si člověk neudělal 
tolik puchýřů. Čili: znát Vaší představu cíle a doplnit k tomu co jak naroste, co je vitálnější, 
co lze udržet řezem, co je možné přesazovat i ve větším stáří rostlin, jak se vyhnout 
nekontrolovanému zaplevelení porostů a trávníků tím co bylo dříve vítané (máta, vrbina, 
maliny, ...). Upozornit na pravidla střídání plodin, na chyby vycházející z „vyprávění starců“,..., 
na rizika ošetřování porostů tvrdě chemického i výhradně biologického,... 
  
Tedy: možnosti pěstování užitkových plodin, jejich sled s přihlédnutím k místu, 
     vhodnost druhů (zelenina, byliny,...) popřípadě odrůd (ovoce) do daných podmínek,      
     typy výsadeb dle velikosti ploch, vyspělosti a učenlivosti pěstitele, jeho ochoty věnovat   
        se fyzicky zahradě, 
     předpoklad výnosů s přihlédnutím ke spotřebě rodiny, okolí, skladovacím plochám,  
        možnostem konzervace a využití polotovarů (mražené) nebo hotových (sterilované,   
        zavařované, nakládané, sušené,...) potravin z vlastní zahrady
     druhy a odrůdy odolné k chorobám, klimatu,
     možnosti „realizace nadvýroby“ na trhu

     na větších plochách návrh využití částečně rodinného, částečně komerčního,  
       s možnostmi nalezení odbytu – napojení se na „platícího spotřebitele“.
 
     vhodné druhy okrasných rostlin tak aby jim místo vyhovovalo z hlediska půdního,  
        klimatického, srážkového, orientace ke slunci, členitosti terénu,     
     druhy s potřebou pravidelné péče či naopak ty, kterým není třeba se věnovat vůbec a 
       přesto jsou celé léto pěkné,... 
     je možné navrhnout i věci neobvyklé – aby sousedi koukali – a přesto nenáročné.