MENU

Úvodní slovo
Obsah stránek
  I.   Pomoc v nouzi
  II.  2 x měř, ať se nenadřeš
  III. Obrázkový servis
  IV. Z pecky do květináče
  V.  Osvěta
  VI. Luskoviny trochu jinak
  VII. Kontakt

        OBRÁZKY ROSTLIN Z PRŮBĚHU CELÉHO ROKU
   
  Autorem fotografií je pan Josef Baloun, Ivan Dvořák, úpravu do konečné podoby zde 
uveřejněné provedl výhradně pan Josef Baloun. Pro přehlednost obrázků a dat je uvedeno pouze 
základní určení rostliny. 
  U snímku je uvedeno jméno, popřípadě odrůda. Doplňkem může být doba, kdy kvete
(IV = duben), prostor potřebný pro výsadbu. Vše ostatní (pěstování, množení, stanoviště,...)
mohu sdělit přes e-mail.
    1.a) STROMY
       b) KEŘE LISTNATÉ - běžné i méně časté druhy, odrůdy u nás zimovzdorných rostlin

    2. STROMY A KEŘE JEHLIČNATÉ - jehličnany (nahosemenné ) opadavé, stálezelené

    3.a) TRVALKY
       b) CIBULOVINY - u nás venku zimovzdorné druhy

    4. OSTATNÍ KVĚTENA - a) letničky
                                    b) dvouletky
                                    c) plevele,...
                                    d) výstava květin a zvířeny Č.Budějovice 2006

    5. OVOCE A ZELENINA Z BLÍZKA – pokud se druh vyskytuje na těchto stránkách patří mezi
       pěstovatelné druhy v zahradách, bytech, sklenících
                                    a) ovoce běžné a pěstované
                                    b) zelenina běžná a pěstovaná
                                    c) netradiční druhy pěstované spíše pro potěchu

    6. CHYBY V PĚSTOVÁNÍ

    7. CHOROBY A ŠKŮDCI NA ROSTLINÁCH

    8. PĚSTOVANÉ A PRODÁVANÉ „ČESKÉ HOUBY“